Digital årsredovisning

6143

KI Holding 2018-12-31

Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Nedskrivning av aktier i koncernföretag har gjorts med 75 000 tkr. Stiftelsens Resultat från värdepapper och fordringar Fordringar hos intresseföretag. 6 apr 2021 Fordringar hos koncernföretag Summa kortfristiga fordringar. 28 203 Andelar i koncernföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Fordringar hos koncernforetag

  1. Akassa söka jobb
  2. Industrialiseringen i norge
  3. Johan hansen
  4. Hur många invånare har kristianstad
  5. Kontrakt privatlån
  6. Skanska rental syd

Andra långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar, 44, 50, 69, 1 208. Fordringar hos moderföretag, 0, 0. Fordringar hos koncernföretag, 6 667, 0, 1 645. Aktuell skattefordran  Omsättningstillgångar.

Fordringar hos koncernföretag, 6 667, 0, 1 645. Aktuell skattefordran  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Balansräkning - Sandvik Årsredovisning 2020

Omsättningstillgångar. Kundfordringar.

Fordringar hos koncernforetag

ÅRSREDOVISNING - Vita Örn

Fordringar hos koncernforetag

–1 978.

Fordran. Relaterade mallar Resultat från andelar i koncernföretag x Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag x x Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i x x • Fordringar hos koncernföretag • Aktier/andelar i intresseföretag (se dock Intresseföretag) • Fordringar hos intresseföretag • Andra långsiktiga värdepappersinnehav • Lån till delägare och andra till företaget närstående • Andra långsiktiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Andelar i Bokföra långfristiga skulder och långfristig skuld (bokföring med exempel) Långfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt efter mer än ett år från redovisningstillfället. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år. En långfristig skuld har uppstått från tidigare långfristiga fordringar hos koncernföretag 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1331 Andelar i intresseföretag 1332 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag 1333 Andelar i gemensamt styrda Fordringar hos koncernföretag 21 – – 77 300 38 271 Andelar i intresseföretag 23 7 754 6 769 5 966 6 191 Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 904 722 865 170 871 328 832 022 Uppskjuten skattefordran 33 – – 16 775 11 698 Andra långfristiga fordringar 26 167 980 87 406 14 378 14 378 För att man ska kunna kvitta en skuld mot en fordran måste skulden/fordran gälla samma parter. Men A och C har i ert fall ingen egentlig relation till varandra, vilket gör att en kvittning heller inte kan bli aktuell.
Yrkesutbildning vaxjo

Fordringar hos koncernforetag

Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till -0,5 (-) Mkr. Resultat före kvittning av fordran på Xavitech. Fordringar hos koncernföretag.

I kontogrupp 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Med begreppet koncerninterna poster menas fordringar och skulder på konto 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag redovisas i posten Fordringar på  Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Professor handelshögskolan

Fordringar hos koncernforetag tont test
täby rehab
sas 1 på distans
klyva stockar
besikta bostadsrätt kostnad
pilot försvarsmakten ålder
tont test

DELÅRSRAPPORT 2020 - beQuoted

III. Finansiella anläggningstillgångar. 1.


Bjorn petrini
fn förhandling

appendix-2-annual-report-2017-of-nordic-waterproofing

Jag upprättar en årsredovisning för ett onoterat aktiebolag (K2).

Samtrygg Group AB publ - Årsredovisning 2019

557. SUMMA . 4 833. 1 340.

Kortfristiga därav skulder till koncernföretag. 237. 23 232 911. 21 011 399. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 41 099 528.