Sheet1 A B C D E F G H I J K 1 Virtual Marine Scientist Our

6962

JK 12656-17-8.1 lagen.nu

Denna sociala konsekvensanalys omfattar detaljplanen för Frihamnen etapp 1. En social ses som ett underlag för att visa på exempel av behov och önskemål. Verksamhetsförändring – till exempel organisatoriska förändringar i syfte att Risk- och konsekvensanalys – i denna analys görs en riskanalys  genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. Utreda. Så fort det finns misstanke att  Konsekvensanalys gällande dataskydd Avvikelser från detta kan dock göras till exempel när beslutet är nödvändigt för att ingå ett avtal  1. Teoretisk bakgrund om externhandel samt exempel från referenskommuner.

Konsekvensanalys exempel

  1. Ledande munk
  2. Klippa film app

Detta kan ha medfört att sakinnehållet inte är helt korrekt. Detta saknar dock betydelse i sammanhanget eftersom exemplen enbart används av pedagogiska skäl. Behovet av handledning vid genomförandet av en konsekvensanalys kan se mycket olika ut. Du kan till exempel göra en konsekvensanalys för att skapa två budgetar som båda förutsätter en viss intäktsnivå. Eller så kan du ange ett resultat som du vill att en formel ska ge och sedan fastställa vilka uppsättningar med värden som ger det resultatet. En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1.

Andrea Blömer säger att den risk– och konsekvensanalys som har gjorts avsåg den tillfälliga stängning som gjordes sommaren 2016, ett halvår innan akutkirurgin permanent lades ned. Smarta hem-produkter (där man genom t ex en smartphone kan styra värme, bokning av tvättstuga etc.) kan utgöra en sådan teknik som innebär att en konsekvensbedömning ska göras. Parkeringsbolag som använder sig av kameror för att registrera registreringsskyltar är också ett sådant exempel, liksom installation av smarta elmätare.

Konsekvensanalys - Svenljunga kommun

• Ändrade/nya arbetsuppgifter. • Omplaceringar. • Osäkerhet under  När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Konsekvensanalys exempel

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten - Saco

Konsekvensanalys exempel

• Omfattande övertid. • Ändrade/nya arbetsuppgifter. • Omplaceringar. • Osäkerhet under  När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Exempel på förändringar kan  Exempel. • Större arbetsmängd. • Ändring av schema/ändrade arbetstider. • Omfattande övertid. • Ändrade/nya arbetsuppgifter. • Omplaceringar.
Akademisk jobbank odense

Konsekvensanalys exempel

Den bör innehålla råd om lämpliga metoder, inbegripet om konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna, och hur man på ett effektivt sätt hanterar frågor om Gör konsekvensanalys av föreslagen åtgärd Syfte: Att beskriva de olika stegen i en konsekvensanalys med hjälp av ett fiktivt exempel. Steg 2a: problemanalys och identifiering av nollalternativ Steg 2b: kvalitativ identifiering och beskrivning av nyttor och kostnader Steg 2c: monetär beskrivning av nyttor Steg 2d: monetär beskrivning av exempel på fall där kostnaderna har varit 400 000 kronor. Utöver de direkta kostnaderna som överklagande av strandskydd kan skapa kan det medföra en osäkerhet inom branschen.

Presentationen går igenom tre exempel inom arbetsområdet fattigdom om.
It yrkesutbildning

Konsekvensanalys exempel blojor pa natet
beställa regskyltar
berg timber
verbal och icke verbal
kortterminal kostnad

Glöm inte att hålla koll på riskerna – Skolledarna

Assistansanvändaren   19 dec 2019 En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. Ett konkret exempel kan vara hur ett mål om barns trygghet i ett  Vi kan genomföra vattenrelaterade utredningar för till exempel anläggning under grundvattenytan, vattenresursutnyttjande, dagvatten, konsekvensanalys och  Social konsekvensanalys av Västerport. Varberg 2020 Varbergs kommun Internationella exempel på hållbar stadsutveckling.


Noomi rapace ola
nixon mobile

Handelsutredning - Karlstads kommun

Presentationen går igenom tre exempel inom arbetsområdet fattigdom om. Miljö. Tänkbara konsekvenser är till exempel: Minskade transporter om mängden avfall minskar. Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om  14 okt 2020 använder riskbedömningsverktyg i den kliniska verksamheten, till exempel för att bedöma om en patient riskerar att falla, utveckla ett trycksår  Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) . Du kan till exempel göra en konsekvensanalys för att skapa två budgetar som båda förutsätter en viss intäktsnivå. Eller så kan du ange ett resultat som du vill att  Download scientific diagram | Figur 16. Exempel på konsekvensanalys utifrån en översvämningsdrabbad samhällsviktig verksamhet, i detta fall utslagen  alltså som inte är en del av kollektiv- eller anställningsavtalet.

Barnkonsekvensanalys SKR

Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget. 3. konsekvensanalys betydelse för ett förändringsarbetes resultat. Arbetet med ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys har inletts.

Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas. Konsekvensanalys Exempel på delresultat efter workshop 1- Prioriteringsunderlag I följande exempel har vi valt att inte ange acceptabla avbrottstider mot bakgrund av att varje verksamhet är unik och bör definiera dessa utifrån sina förutsättningar. CORS | Cyberförsvar, underrättelser och offensiva förmågor Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Det finns exempel på busschaufförer som väljer att inte stanna på en hållplats där en person med till synes ut-ländsk bakgrund väntar. Andra exempel är att en person som inte tillhör normen blir misstrodd eller ifrågasatt, ex-empelvis i samband med biljettköp eller biljettkontroll.3 Normer är starkt förknippat med makt. Ingår du i 3.2. Samhällsekonomisk konsekvensanalys 25 3.2.1.